VVS Arbejde

Vi er specialister inden for VVS installationer og står altid klar til at rykke ud til opgaver af enhver art.

Vore veluddannede medarbejdere møder hele tiden nye udfordringer og er derfor altid motiverede og engagerede.

Vi er specialister indenfor:

 • Installation af gas, vand, varme, ventilation
 • Nye badeværelser (idé og udførelse)
 • Istandsættelse af badeværelser
 • Entreprise som omfatter andre håndværksarbejdere (projektledelse)
 • Ejendomsservice
 • Fjernvarme
 • Oliekedler
 • Køl
 • Fremtidens energi

Gas

Det kan være svært for den enkelte forbruger at vælge gaskedel, men her er et par gode råd.

Det er vigtigt, at kedlen er tilpasset efter husets størrelse. Det er også meget vigtigt at konstatere, om varmeanlægget er opbygget som 1-strengs- eller 2-strengs-anlæg.

Princippet i et 1-strengsanlæg

Et 1-strengsanlæg er et varmeanlæg hvor der kun et ført en streng frem til radiatoren. Hovedrøret fungere således både som fremløbsrør og returløbsrør fra radiatoren. Der er flere forskellige måder at opbygge et 1-strengsanlæg på. Valget af anlæggets opbygning skal tage hensyn til ejendommens udformning. Ved 1-strengsanlæg bør du ikke vælge en kedel med lille vandindhold.

Princippet i et 2-strengsanlæg

Et 2-strengsanlæg betegner et varmeanlæg, hvor der er ført to strenge (hovedrør) frem til radiatorerne, det vil sige et hovedrør til fremløbsvand og et hovedrør til returvand fra radiatorerne. Alle radiatorer i anlægget har samme fremløbstemperatur og afkøling. Anlægget er på grund af den ensartede temperatur lettere at indregulere end et 1-strengsanlæg. Der er flere forskellige måder at opbygge et 2-strengsanlæg på. Valget af anlæggets opbygning skal tage hensyn til ejendommens udformning. Den mest anvendte opbygning er med nedre fordeling. Det vil sige at rørinstallationen til frem- og returvand er ført i ejendommens kælder, hvorfra der er trukket lodrette stigstrenge (frem og retur) op gennem etagerne.

Oliekedler

Alle nye oliekedler skal overholde krav i bygningsreglementet, og ved at vælge den rigtige kan du opnå store besparelser med en ny energieffektiv oliekedel.

Hvis oliekedlen er mere end 25 år gammel, er det ofte en fornuftigt beslutning at udskifte både oliekedel og brænder for at opnå den bedste forbrænding og energiudnyttelse. Hvor stor den eventuelle besparelse bliver, afhænger af det nuværende energiforbrug og af hvor godt isoleret og hvor effektiv den eksisterende oliekedel er.

Mange af de ældre kedler er en stor belastning for miljøet og giver helt unødvendige høje varmeregninger. Virkningsgraden for en gammel kedel ligger ofte helt nede på 70-75 %. Det betyder at for hver 10 liter olie der fyres med i disse gamle kedler, går kun 7 liter til at opvarme huset, mens de resterende 3 liter er rent spild.

En moderne oliekedel har en meget bedre isolering og en lavere røggastemperatur end de gamle kedler. De allerbedste nye kedler er kondenserende, hvilket betyder at endnu mere af varmen i røggassen udnyttes inden det sendes op i skorstenen. Virknings-graden på en ny oliekedel er 90-95 %.

Fjernvarme

Danmark er blandt verdens førende fjernvarmelande. Typisk kommer varmen fra anlæg til produktion af både elektricitet og varme (kraftvarme) eller kedelanlæg, der anvender brændsler som affald, biomasse (træ, halm e.lign), naturgas, olie og kul.

Danmark er blandt verdens førende fjernvarmelande. Typisk kommer varmen fra anlæg til produktion af både elektricitet og varme (kraftvarme) eller kedelanlæg, der anvender brændsler som affald, biomasse (træ, halm e.lign), naturgas, olie og kul.

Følgende punkter vil medvirke til, at du får en dårlig udnyttelse af din fjernvarme:

 • Anlæg med for lille veksler.
 • Anlæg med for små radiatorer.
 • Anlæg uden nogen form for styring.
 • Anlæg med forkert indstillet styring.
 • Anlæg med for gammel kappebeholder.

Ventilation

Et godt indeklima er et spørgsmål om trivsel og sundhed, og her er ventilationsanlæg kommet i fokus de sidste par år. Mange nye huse er bygget så højisolerede og tætte, at det er nødvendigt med mekanisk ventilation for at sikre tilstrækkelig udskiftning af luften.

De moderne ventilationsanlæg suger den gamle luft ud af boligens bryggers, bad, toilet og køkken og blæser frisk luft ind i stue og værelser. Inden luften blæses ind, overføres op til 90 % af varmen til den friske luft.

En af de helt store fordele ved at få installeret et godt fungerende ventilationsanlæg, er i forhold til helbredet, eksempelvis allergi og astma. Grundlaget for mug og skimmelsvampe forsvinder simpelthen.

En anden stor fordel er, at man undgår man at lukke dyr varme ud, når man ellers skulle åbne døre og vinduer for at opnå en gammeldags ventilation.

Bad

I badeværelset er mulighederne utallige for at udfolde sine gode idéer og drømme, og vi hjælper gerne med inspiration om alt fra det helt klassiske til det mest moderne.

Vores erfaring gør, at vi præsenterer dig for de bedste løsninger, og leverer et professionelt stykke arbejde til den rette pris – hver gang.

Nybyggeri & Renovering

Hovedparten af alt VVS-arbejde skal ifølge lovgivningen udføres af en autoriseret VVS-installatør.

Sørby VVS har autorisationen, erfaringen og kompetencen.

Skal du bygge ny bolig, stiller vi os gerne til rådighed med alt vores ekspertise. Vi klarer alt indenfor vand, varme og sanitet.

Vi dækker alt – både licitationsopgaver og som effektiv underentreprenør.

Har du brug for en VVS’er ?

Indtast dit navn og telefon nummer og tryk send, så ringer vi dig op.

Navn

Telefon

Vi anbefaler

I alt for mange tilfælde skyldes defekte installationer, at der er anvendt produkter af for ringe kvalitet eller at lovpligtige forskrifter ikke er overholdt.

Vi forhandler udelukkende produkter, der er godkendt af Boligministeriets Godkendelsesudvalg for vand- og afløbsmateriel – Bedre kendt som VA-godkendte produkter.

Her under finder du links til producenternes hjemmeside.