Alternativ Energi

Solens stråler giver energi til alt levende på jorden, og er samtidig den største kilde til vedvarende energi. Når solens stråler rammer jorden, omdannes disse til blandt andet vindkraft og solvarme.

Ved at bruge solfangere, biobrændsel og varmepumper til opvarmning udleder man ikke CO2 som ved brug af olie og kul. Det er derfor både en energibesparende og miljøvenlig løsning.

Du kan fremtidssikre dit hus eller din virksomhed ved at investere i produkter, der drives af vedvarende energi. Og så gør det jo ikke noget, at de nye modeller er lavet i et stilrent og moderne design, der passer ind i nutidens bolig.

Vi kan give dig grundig rådgivning om fordele og ulemper med de forskellige produkter.

De seneste år er udviklingen gået stærkt og mulighederne er mange. Derfor er det ekstra vigtigt med en seriøs og professionel sparringspartner.

Vi er løbende i kontakt med leverandører og producenter og vores viden er derfor altid opdateret.

Solvarme

I Danmark har ca. 1800 solskinstimer om året og al den solenergi kan omsættes med stor fordel.

Faktisk er det muligt at hente energi ud af solen selv om den ikke skinner, da solens stråler også trænger igennem, når det enten er vinter eller blot overskyet.

Hvordan fungere anlægget ?

Anlægget består udendørs af en eller flere solfangere, som forbindes med varmtvandsbeholderen inde i huset. Solfangeren indeholder vand med frostvæske, som varmes op af solens stråler og pumpes herfra til varmtvandsbeholderen. Her afgiver det sin varme og løber retur til solfangeren.

Solfangernes placering

Solfangerne kan placeres overalt, når blot der er skyggefrit. Man får det største udbytte, hvis solfangeren er vendt direkte mod syd, og hældningen er mellem 30 og 60 grader. Hvis underlaget er fladt, kan man hæve solfangeren ved hjælp af et stativ.

Ofte anbringes solfangerne på taget af huset, fordi der er god plads og sjældent skygge. I ældre huse er det oftest en smukkere løsning at placere solfangerne andre steder end på taget. Ved opførelse af nye huse, har man derimod fra starten frie hænder til at integrere solfangerne i glasfacader, tilbygninger m.m.

Jordvarme

Jordvarme benytter den varme der er bundet i jorden fra solens stråler, og er derfor ikke afhængig af om solen skinner eller vinden blæser.

Installationen

Et jordvarmeanlæg kan installeres på forskellige måder. Mange anvender areal-metoden, hvor slanger graves ned i haven i en meters dybde. Er haven af mindre størrelse er der også mulighed for at bore specielle cirkulationsrør ned i 50-80 meters dybde. Disse rør kræver blot 5 meters indbyrdes afstand og 5 meter til skel.

Hvordan fungere det ?

Fælles for begge metoder er, at slangen/rørene er forbundet til varmepumpen, som så omdanner jordvarmen til varme inde i huset. Rør og slanger er flydt med frostvæske, og vil på vej igennem systemmet opnå den omkring liggende jords temperator på ca. 4 grader. Herefter løber væsken ind i huset, hvor den passerer varmepumpen der omsætter den lave jordvarme temperatur til varme og varmt vand ved høj temperatur.

Jordvarme er en vedvarende og miljørigtig ressource, selvom der bruges en mindre mænge strøm til at drive selve anlægget der omdanner jordvarmen til energi. For hver 1 kilowatt elektricitet, der bruger i strøm, udvindes der 3-3½ kilowatt varme.

Biobrændsler

Der findes i dag et utal af alternative former for biobrændsel.

Disse er alle CO² neutrale og kan ved rigtig brug betyde meget store besparelser i forhold til olie og gas. Det mest almindelige brændsel til biobrændselkedler er træpiller og der er mange penge at spare. Der kan spare helt op til 50 % på varmeregning ved at bruge træpiller i stedet for opvarmning med olie.

Der findes to hovedtyper indenfor biobrændselkedler, manuelt og automatisk fyret kedler. Kedlerne afgiver varme til centralvarme- og brugsvandsanlægget på samme måde som en olie- eller gasfyret kedel.

Fastbrændselsanlæg og biobrændselsanlæg findes i dag til alle varmebehov, både til parcelhuset, virksomheden og varmeværket. Det er en kendt og velafprøvet teknologi med en høj standart når det gælder ydeevne, driftsikkerhed, økonomi, service og miljø. Vi rådgiver dig så du får det helt rigtige anlæg, nøje afstemt efter dine behov.

Varmepumper

En varmepumpe er et system, der kan overføre varme, fra væske i slanger i jorden, luften eller fra solfangere, til boligens varme vand og rumvarme.

I lande som Danmark med moderate vintertemperaturer er en luft til vand varmepumpe ganske almindelig. Først når udeluft-temperaturen bliver under -12 °C er virkningsgraden så lav, at andre opvarmningsformer er mere rentable. Selve varmepumpen koster det samme som ved et jordvarmeanlæg, men man sparer nedgravningen af slangerne.

I en boligventilationsvarmepumpe er varmepumpen er bygget sammen med ventilationsanlægget med en konstant udsugning fra køkken og bad. Luften herfra bruges til opvarmning af brugsvandet og som supplement til rumopvarmningen.

Varmen fra luft til luft varmepumpeanlægget afgives direkte til rumluften via en varmeflade, der placeres i det rum, der ønskes opvarmet. Denne type varmepumpe kan kun bruges som supplerende varmeforsyning, men er den mest effektive opvarmningsform i forårs- og efterårsmånederne.

Har du brug for en VVS’er ?

Indtast dit navn og telefon nummer og tryk send, så ringer vi dig op.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]