Service

Sørby VVS udføre service på gaskedler, oliefyr, varmepumper og fjernvarme anlæg.

For at få den allerbedste udnyttelse af brændstoffet er det meget vigtigt at dit fyr køre helt optimalt.

Med en serviceaftale fra Søby VVS plejer vi dit fyr løbende og sørger for at eventuelle tekniske problemer og forkerte indstillinger afhjælpes hurtigt. Dette er til stor gavn for din økonomi og du får ydermere også en tryg varmeforsyning døgnet rundt.

Til at servicere dit anlæg har vi et særdeles veluddannet personale, der løbende opdaterer deres faglige kunnen, for netop at kunne tilbyde dig og dit anlæg den allerbedste service. Alle vores montører har A – certifikat.

Vagt ordning fra 1/10 – 1/5 og derudover inden for normalt arbejdstid: 

Mandag – torsdag: 07.00 – 18.00
Fredag 07.00 – 14.00
Derefter telefonvagt til 20.00.
Weekend: 08.00 – 18.00

Gaskedler

Hovedeftersyn foretages til fast pris, eksklusiv reservedele som faktureres til gældende dagspris. Eventuelle reparationer afregnes på timebetaling.

Sørby VVS anbefaler, at der foretages hovedeftersyn af naturgaskedler cirka hvert 2. år. Hovedeftersynet foretages ifølge de af fabrikanten og naturgasselskabet forskrevne intervaller. Du bliver oprettet i vores gas kundekartotek og vil automatisk blive kontaktet når tiden er inde til et nyt hovedeftersyn.

Du kan hente vores vilkår og betingleser for service aftalen her.

Serviceaftale:

Hovedeftersyn uden fri udkald:

 • Basis aftale
 • Dækker: ALENE ET HOVEDEFTERSYN

Tilbudspris på en BASIS AFTALE med et serviceinterval hvert 2. år som løber efter aftale. Kr. 1.495.00 inkl. moms pr. bolig.

Hovedeftersyn med fri udkald:

 • Standard aftale
 • Dækker: ET HOVEDEFTERSYN OG UDKALD VED DRIFTSTOP

Tilbudspris på en STANDARD AFTALE med et serviceinterval hvert 2. år som løber efter aftale. Kr. 1.470.00 inkl. moms pr. år pr. bolig.

Omfatter følgende:

 • Kontrol af automatik.
 • Kontrol af gasinstallation.
 • Kontrol af kedeltermostat.
 • Kontrol af balanceret aftræk.
 • Helhedsvurdering af varmeanlæg.
 • Påfyldning af vand på varmeanlæg.
 • Kontrol af apparatets sikkerhedsfunktion.
 • Kontrol og vedligeholdelse af fortryk i trykekspansionsbeholder.
 • Kontrol, rensning samt elektronisk måling af brænderens effektivitet.

Oliekedler

Hovedeftersyn foretages til fast pris, eksklusiv reservedele som faktureres til gældende dagspris. Eventuelle reparationer afregnes på timebetaling.

Sørby VVS anbefaler, at der foretages hovedeftersyn af oliefyr hvert år. Hovedeftersynet foretages ifølge de af fabrikanten forskrevne intervaller. Du bliver oprettet i vores olie kundekartotek og vil automatisk blive kontaktet når tiden er inde til et nyt hovedeftersyn.

Du kan hente vores vilkår og betingleser for service aftalen her.

Serviceaftale:

Hovedeftersyn af oliekedel.
Pris pr. eftersyn kr. 1122,00 kroner (Pris inklusiv moms, men eksklusiv miljøomkostninger)

Omfatter følgende:

 • Rensning af oliefyr.
 • Justering af oliefyr.
 • Kontrol af automatik.
 • Økonomimåling og fyrtest.
 • Kontrol af sikkerhedsudstyr.
 • Helhedsvurdering af varmeanlæg.
 • Påfyldning af vand på varmeanlæg.

Varmepumper

Serviceaftale:

Hovedeftersyn uden fri udkald:

 • Basis aftale
 • Dækker: ALENE ET HOVEDEFTERSYN

Tilbudspris på en BASIS AFTALE med et serviceinterval hvert 1. år som løber efter aftale. Kr. 1.576.00 inkl. moms pr. bolig.

Hovedeftersyn med fri udkald:

 • Standard aftale
 • Dækker: ET HOVEDEFTERSYN OG UDKALD VED DRIFTSTOP

Tilbudspris på en STANDARD AFTALE med et serviceinterval hvert 1. år som løber efter aftale. Kr. 2.220.00 inkl. moms pr. år pr. bolig.

Omfatter følgende:

Hvad indeholder serviceaftalen – afhængig af om det er jordvarme, luft-til-vand eller luft-til-luft kan det variere. Producenter af dit varmeanlæg kan have særlige krav, til hvad der skal efterses/skiftes. Derfor udføres service altid efter producentens anvisninger.

Standardaftalem omfatter periodiske serviceeftersyn, der er frie udkald i forbindelse med driftsstop eller funktionssvigt på Varmepumpen i aftaleperioden. Det betyder, at omkostninger til transport og arbejdsløn ved fejlsøgning er indregnet i det fri udkald. Reservedelsudskiftning og reparation er ikke indeholdt i tilbuddet.